Stichting Het Vierde Geschenk

Stichting Het Vierde Geschenk is een organisatie die diep wortelt in de Tilburgse samenleving en die is gestoeld op het Tilburgs erfgoed. Stichting Het Vierde Geschenk brengt de volgende idealen in de praktijk: solidariteit, samen delen, gelijkwaardigheid, iedereen doet er toe en iedereen doet mee. Stichting Het Vierde Geschenk organiseert twee activiteiten: de Tilburgse Speelgoedbank en de Tilburgse Sterrentocht.