Het 4e geschenk Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Opbrengst inzameling Vierde Geschenk naar verwachting het dubbele van vorig jaar

Kinderen schenken enorm veel speelgoed

Kinderen uit Tilburg en Berkel-Enschot hebben enorm veel speelgoed geschonken van de actie van Het Vierde Geschenk. De organisatie schat de opbrengst van de inzameling zeker het dubbele van vorig jaar. Eind 2018 stelden kinderen voor de eerste keer speelgoed voor de eerste keer speelgoed ter beschikking aan leeftijdgenootjes die het minder goed hebben. Opvallend was verder de kwaliteit van het speelgoed. Het was goed merkbaar dat ouders bijvoorbeeld er zorg voor droegen dat in elektrisch speelgoed de benodigde batterijen zaten. Voor Het Vierde Geschenk werd speelgoed ingezameld door de scholen Berkeloo in Berkel-Enschot en in Tilburg D’n Hazennest, Pendula en Armhoefse Akker.