Het 4e geschenk Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Foto's

Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Betekenis van 3 koningen zingen in Tilburg en regio

Betekenis van 3 koningen zingen in Tilburg en regio | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Betekenis van 3 koningen zingen in Tilburg en regio | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Betekenis van 3 koningen zingen in Tilburg en regio | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Ophalen van speelgoed

Het meeste speelgoed wordt ingezameld op basisscholen
In 2020 kon de stichting Het vierde Geschenk liefst 850 verhuisdozen vol speelgoed ter beschikking stellen aan kinderen. Dat was bijna het dubbele van een jaar eerder. Vrijwel al dat speelgoed wordt ingezameld op de basisscholen in de gemeente Tilburg en daar wordt het door kinderen mee naar toegebracht. Vrijwilligers staan klaar om het speelgoed op te halen en naar een centraal verzamelpunt te brengen. Deze vrijwilligers maken op een dag soms wel vijf ritten met volgeladen auto’s. De Stichting Het Vierde Geschenk nodigt alle basisscholen uit om mee te doen. Het speelgoed komt ook langs andere wegen, zoals bijvoorbeeld via de Voedselbank of bedrijven die speelgoed als winkeldochters deze goede bestemming willen geven.

Ophalen van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Ophalen van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Ophalen van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Ophalen van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Ophalen van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Ophalen van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Ophalen van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Selecteren van speelgoed

Selecteren van speelgoed: tienallen vrijwilligers helpen mee
Het speelgoed van Het Vierde Geschenk wordt ongeselecteerd naar een verzamelplaats gebracht. Een paar dagen per jaar komen daar tientallen vrijwilligers bij elkaar om het speelgoed te selecteren. Ze selecteren het speelgoed op leeftijd, voor meisjes en jongens, soorten speelgoed zoals boeken of autootjes. Verder wordt gekeken naar de staat waarin het verkeert, of het schoongemaakt en/of gerepareerd moet worden. Na de selectie wordt het speelgoed in categorieën opgeslagen zodat het gemakkelijk aan kinderen uitgedeeld kan worden. In duidelijk gemarkeerde dozen gaat het speelgoed met een vrachtwagen naar de plek waar het wordt uitgedeeld. In 2019 en 2020 was dat in het Supporterscafé van Willem II. Omdat dat toch te klein was en om de coronamaatregelen te kunnen garanderen vindt het uitdelen van het speelgoed in januari 2021 plaats in de WAT Hal aan de Jules de Beerstraat. Dit adres is gemakkelijk met de stadsbus te bereiken.

Selecteren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Selecteren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Selecteren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Selecteren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Selecteren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Selecteren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Selecteren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Repareren van speelgoed

Speelgoed wordt schoongemaakt en gerepareerd
Nogal eens blijkt dat speelgoed wordt afgedankt omdat het kapot is of niet goed meer werkt. Vaak is een vers batterijtje al genoeg om het speelgoed weer aan de praat te krijgen. Maar geregeld moeten ook serieuze reparaties worden uitgevoerd. Dat gebeurt door handige vrijwilligers, zoals op de ene foto is te zien. Hier is vrijwilliger Bert van Velthuijsen aan het werk in zijn werkplaats. Op de andere foto weten jeugdige vrijwilligers kaduuk speelgoed weer in orde te maken. De Stichting Het Vierde Geschenk hecht zeer veel waarde aan het repareren van speelgoed omdat de stichting gelooft in een circulaire samenleving. Behalve gerepareerd (indien nodig) wordt al het ingezamelde speelgoed hygiënisch schoongemaakt.

Repareren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Repareren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Repareren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Repareren van speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Klaarzetten en uitdelen speelgoed

De finale van de jaarlijkse actie: Speelgoed wordt klaargezet en uitgedeeld
Je zou het de finale van de jaarlijkse speelgoedactie van de Stichting Het Vierde Geschenk kunnen noemen. Eerst stellen honderden kinderen hun speelgoed beschikbaar. Dat wordt vervolgens op leeftijd en soort geselecteerd, schoongemaakt en gerepareerd en verpakt in dozen. De finale bestaat er uit dat al het speelgoed door tientallen vrijwilligers wordt klaargezet zodat kinderen op een plezierige manier een keuze kunnen maken. In 2019 en 2020 werd het speelgoed uitgedeeld in het supporterscafé van Willem II. Steeds was ook Kingo, de mascotte van Willem II, present. Het Vierde Geschenk is dankbaar voor de gastvrijheid bij Willem II. Kinderen en hun ouders worden uitgenodigd via een fijnmazig netwerk van betrokken organisaties. Ze ontvangen een speelgoedbon. Tegen inlevering daarvan kunnen ze het speelgoed naar hun hart uitkiezen.

Klaarzetten en uitdelen speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Klaarzetten en uitdelen speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Klaarzetten en uitdelen speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Klaarzetten en uitdelen speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Klaarzetten en uitdelen speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Klaarzetten en uitdelen speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg
Klaarzetten en uitdelen speelgoed | Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg