Het 4e geschenk Stichting Het Vierde Geschenk Tilburg

Vacatures

Profiel van een actieve burger voor een actieve vrijwilligersorganisatie
Kartrekker van de Tilburgse Speelgoedbank

De Stichting Het Vierde Geschenk zamelt speelgoed in en geeft dat door aan kinderen die in armoede leven. Dat zijn er in de gemeente Tilburg ruim 7000. Het speelgoed wordt ter beschikking gesteld door kinderen, een unieke vorm van solidariteit. Het idealistische project is een groot succes. In 2020 werden 850 kinderen met speelgoed verblijd. Het Vierde Geschenk werkt nu aan de nieuw op te richten Tilburgse Speelgoedbank. Hiervoor is de stichting op zoek naar een actieve burger (v/m) die de kartrekker wil zijn.
Er is een enorm overschot aan speelgoed. De Tilburgse Speelgoedbank is een manier om daar een nieuwe bestemming aan te geven. Waar nodig wordt het gerepareerd. Het is een voorbeeld van de circulaire samenleving. Iedereen kan er speelgoed afgeven. Dit wordt doorgegeven aan minder bedeelde kinderen, zodat die toch een fijne verjaardag of Sinterklaas hebben.

Het Vierde Geschenk is een stichting van actieve en maatschappelijk betrokken vrijwilligers.
Samen verzetten ze veel werk op veel verschillende terreinen. Ze beleven veel plezier om samen op te trekken en om iets te kunnen betekenen voor de samenleving. Om de concrete plannen van de Tilburgse Speelgoedbank waar te kunnen maken zoekt het bestuur van een bestuurslid die dit ideaal mee waarmaakt.

De vrouw of man met wie de stichting graag in contact zou willen komen kent de Tilburgse samenleving en de identiteit van de Tilburgers goed. De vrijwilliger die we zoeken beschikt bij voorkeur over een flink netwerk binnen de gemeente en heeft ervaring in het mee van de grond tillen van nieuwe projecten. Concreet betekent dat hij of zij gaat meedenken over de inrichting, logistiek, opzet van de speelgoedbank en de nieuwe vrijwilligers mee werft om de Tilburgse Speelgoedbank te bemensen. Hij of zij kan goed met vrijwilligers overweg, onderschrijft dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is en heeft een actieve inzet bij het verder ontwikkelen van het concept.
De functie biedt een grote uitdaging om samen met het bestuur van de stichting te werken aan de realisatie van iets wat een belangrijke functie moet krijgen in het sociaalmaatschappelijke weefsel van Tilburg.

Belangstellenden kunnen zich melden bij:
Karel Bergmans, secretaris T.: 06 – 491 465 43 E.: karel.bergmans@home.nl
Hennie van Schooten, voorzitter T.: 06 – 573 423 72 E.: info@hennievanschooten.nl